Önsezi - Önceden Hissetmek

İnsanda, maddî bedenin dışında, birçok his ve duygular vardır. Bu duygulardan biri de hiss-i kablelvuku denilen, olacak bir hâdiseyi önceden hissedebilme kabiliyetidir. Yalnız bu duyguyu, cinlerin bilgi hırsızlığı yaparak insanlara haber vermeleriyle karıştırmamak gerekir. Ruh bazen üç boyuttan, yani maddî âlemin kayıtlarından kurtulursa, istikbalde yaratılacak bazı hadiseleri hissedebilir. Bu, Allah’ın(c.c.) ruha verdiği kabiliyetlerden biridir. Herkeste az çok hiss- i kablelvuku vardır, yalnız burada insan şehadet âlemine yakınlaşmış bir olayı öğrenebilir. “Gaybı, Allah’tan başka bilen olmaz” ölçüsü burada da bozulmaz.  Aynı hisler birçok hayvanda da bulunur. Zelzele olmadan önce birçok hayvan bu olayı çeşitli şekillerde hissederler. Hiss-i kablelvuku ruhun metafizik âlem ile irtibatından meydana gelir. Ruh, maddî kayıtlardan kurtulursa mânâ âlemi dediğimiz, gözümüzle göremediğimiz ancak hissedebildiğimiz çok geniş bir âlem ile karşılaşır.

Söğüt ve Fındık Dalı ile Hazine Arama

Toplumda özellikle define arayıcıları bazen de su ve maden arayıcıları tarafından (sözde) sihirli, büyülü çubuklar kullanılır. Gerçekten, iki kişi tarafından parmak uçlarıyla tutulan söğüt veya fındık çubukları, altın madenine doğru bir yönelme ve dönüş yapar. Herkes zanneder, keramet çubuklarda... Bilakis asıl hüner, insanın beyninde ve ellerindeki manyetik güçtedir. Bir odaya girilip, çubuklar ele alındığı zaman, belli bir yöne meyleder. O an herkeste heyecan hâkimdir ve nefesler tutulmuştur. Yıllarca bekledikleri an gelmiş, hayalleri gerçekleşmek üzeredir. çubuğun yöneldiği yer kazılır. Her kazma ve kürek darbesi, heyecanı zirveye çıkarır. Nefesler sıklaşır, yürekler güm güm atar. En sonda çubuk hedefine ulaşır ve durur. Ümit dolu gözler, ışıl ışıl parlayan gözler şimdi şaşkındır. Buldukları eser: eski bir nal veya bir demir parçasıdır...

Evcil Hayvanların enerjileri

Tüm insanların enerji yaymaları gibi hayvanlar da çeşitli boylarda enerji yayarlar. Evlerimizde beslediğimiz kedi, insanı rahatlatan, insandaki menfî akımları izole eden bir enerji boyutuna sahiptir.

Bitkilerdeki Enerji

İnsan kırlara pikniğe gittiği zaman bazı ağaç ve bitkiler onu rahatlatır, bazıları da rahatsız eder. Meselâ, çam ağacı insanı her zaman rahatlatır, enerjik yapar, zararlı akım ve enerjileri izole eder. Zakkum ağacı vs. gibi bazı bitki ve ağaçlar ise insanı rahatsız eder, sıkıntı verir. Koka ağacından, zeytin çekirdeğinden yapılan teşbihlere rağbet edilir. Ev eşyalarında belli ağaçların tercih edilmesinde, kalite, sağlamlık ve dayanıklılık ile beraber insanı rahatlatan, huzur veren bir boyut vardır. Bilim ilerledikçe, bitki ve ağaçların metafizik boyutunu ve insan üzerindeki olumlu-olumsuz etkilerini daha iyi ortaya çıkaracaktır.

Uğrak Çarpılma Vs. Nasıl Olur

Bir enerji çeşidinden yaratılmış olan, hayat, ruh ve şuur sahibi cinler, manyetik akım sahibidirler. Nasılki bir nükleer merkez, etrafına gözle görülmeyen radyasyon dediğimiz ışın yayıp zarar veriyor, insan bünyesini hasta ediyorsa; nasılki elektrikle çalışan aletler gözle görülmeyen elektromanyetik dalgalar yayarak rahatsızlık veriyorsa, metafizik âlemin canlıları cinler de temas kurabildikleri insanları her ne kadar boyut farklılığı olsa dahi rahatsız edebilirler. Burada açıklanması gereken konu, uğrak, çarpılma, dokunma dediğimiz hadiselerde bizzat bu bedensiz varlık zarar vermiyor, onun enerji olan bünyesinden çıkan negatif akını ve manyetik ışın zarar veriyor. İşte manyetik pas (el ile mesh) ve manyetik nefes, insanı rahatsız eden bu negatif akımı şifa dualarıyla beraber etkisiz hâle getirir.

Daha Fazla İçerik...

  1. Akım Merkezi Yerler
  2. İnsanın enerjiden Etkilenmesi Nasıl Olur
  3. İnsan Beyninin Enerji Boyutu
  4. Tokalaşma ve Kucaklaşmadaki Enerji Aktarımı